W dniu dzisiejszym tj. 22.05.2023r. została podpisana kolejna umowa na inwestycje budowlaną, która finansowana jest z „Polskiego Ładu”. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja odbiorników energetycznych na poziomie Gminy Polanka Wielka mająca na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Gminy”, polegająca na wymianie oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy LED z gniazdami oraz sterownikami systemu sterowania; inwestycja obejmuje również modernizację oświetlenia w budynkach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Polance Wielkiej, podlegającą na wymianie opraw świetlówkowych i żarowych na oprawy LED.

Całość inwestycji potrwa do końca listopada 2023 roku, a koszt ogólny przewiduję kwotę 1 499 998,25 zł z czego 1 349 998,42 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a 149 999,83 zł udział własny Gminy Polanka Wielka. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma: Elwatt sp. z o.o., ul. Kęcka 96A, 43-340 Kozy reprezentowana przez Wojciecha Stworę – Prezesa Zarządu.

Uprzejmie informujemy, że z związku z rozpoczynającymi się pracami wymiany oświetlenia ulicznego mogą występować problemy związane z przerwami w działaniu lamp ulicznych.