INFORMACJA w sprawie deratyzacji

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka.

Pełna treść informacjiPobierz

Zmiana godzin pracy urzędu.

W dniu 19 kwietnia 2019 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy Polanka Wielka  czynny będzie do godziny 11.00 Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan

Promesa dla Gminy Polanka Wielka

W dniu 3 kwietnia 2019 roku Gmina Polanka Wielka otrzymała promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Jest to dofinansowanie na remont drogi gminnej, ulicy Rolnej.Wartość otrzymanego dofinansowania to 120.000,00 złotych.