W dniu wczorajszym w Gminnym Centrum Kultury miało miejsce szczególne wydarzenie. Na zaproszenie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity gościło u nas 25 samorządów z 5 powiatów ( chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, i myślenicki). Wojewoda małopolski wraz z przedstawicielami parlamentu PP.: Posłami na Sejm Krzysztofem Kozikiem i Filipem Kaczyńskim oraz Panią Poseł na Sejm Dorotą Niedziela wręczali samorządowcom symboliczne czeki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR: dla jednostek w których funkcjonowały PGR-y. Na teren powiatu oświęcimskiego trafi prawie 16 mln złotych.
Nasza gmina otrzymała 2.500.000 zł na modernizację infrastruktury użyteczności publicznej. Poziom dofinansowania to aż 98% kosztów. Modernizacja ta będzie obejmować m.in.: remont urzędu gminy poprzez wymianę centralnego ogrzewania, remont sali sesyjnej i ślubów, montaż stolarki drzwiowej, remont łazienek, jak i montaż klimatyzacji. Inwestycja ta, również będzie obejmowała prace związane z poprawą wejścia do urzędu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Prace będą prowadzone w 2024 roku (po przeprowadzonym przetargu).