W dniu 16 stycznia 2023 roku o godzinie 19.00, w małej sali OSP Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla