Konsultacje Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można czytaj dalej

Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza!

Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Przeciszów , Polanka Wielka, Osiek, do udziału w trzech wizytach studyjnych po Dolinie Karpia w dniach:

– 24 września 2018r, wizyta adresowana jest do seniorów (osób po 50 roku życia, zamieszkałych w w/w gminach,

– 25 września 2018r, dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, których siedziba znajduje się w w/w gminach

– 2 października 2018r, dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych czytaj dalej

Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza!

Towarzystwo Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych gmin Przeciszów i Polanka Wielka do udziału w trzech edukacyjnych rajdach rowerowych.
Pierwszy rajd odbędzie się w dniu 21 września 2018r (piątek), drugi i trzeci rajd odbędzie się w dniu 28 września 2018r (piątek), w formie tzw. rajdu równoległego. (dwa odrębne rajdy) Trasa każdego rajdu to ok. 30 km, po terenach gminy Polanka, Zator, Przeciszów.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Polance Wielkiej z dnia 18 września 2018r. o zmianie w składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Polance Wielkiej z dnia 18 września 2018r. o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych Gminy Polanka Wielka.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

W gminie Polanka Wielka zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w tym  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie są przyjmowane w Urzędzie Gminy Polanka Wielka do dnia 21 września 2018 roku, w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek – w godz. od 7.00 – do 15.00
wtorek – w godz. od 7.00 – do 15.00
środa – w godz. od 7.00 – do 16.00
czwartek – czytaj dalej