Drogi gminne – ul. Świerkowa i ul. Jodłowa
– Kółko Rolnicze Osiek, ul. Główna 64, 32-608 Osiek
– telefon kontaktowy: 33 845 83 80

Pozostałe drogi gminne i wewnętrzne, chodniki oraz parkingi
– Zakład Usług Transportowych Szymon Jarzyna  ul. Słoneczna 122, 32-607 Polanka Wielka
– telefon kontaktowy: Szymon Jarzyna – 509 326 715

Drogi powiatowe (ul. Stawowa, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Słoneczna)
– Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot, ul. Władysława Jagiełły 48, 43-155 Bieruń
– telefon kontaktowy: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – Koordynator  Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD) – 33 844 89 90Droga wojewódzka nr 949 od Przeciszowa do Osieka (ul. Zatorska, ul. Długa)
– AVR S.P.A., VIA Francesco Tensi 116,  00 133 Rzym Republika Włoska, Podwykonawca: STAN-BRUK s.c. Jan Stankiewicz, Jarosław Stankiewicz ul. Leszczyńskiej 10C, 32-600 Oświęcim
– telefon kontaktowy: Jarosław Stankiewicz – 512 914 267