Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że sprzedaż paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Gminy będzie prowadzona przez inny podmiot będący pośredniczącym podmiotem węglowym.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Polanka Wielka będą mogli zakupić węgiel kamienny po przedstawieniu temu podmiotowi zaświadczenia, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego lub potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Zaświadczenia będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej,
ul. Kasztanowa 5 i tam należy składać wnioski.

Wobec powyższego wszystkie osoby zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach proszone są o niezwłoczne składanie wniosków o wydanie zaświadczenia. Wniosek o wydanie zaświadczenia jest dostępny zarówno w Urzędzie Gminy jak i w GOPS oraz można go pobrać ze strony internetowej gminy (link poniżej).