Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polance Wielkiej informuje o wykonaniu robót dofinansowanych ze środków  pochodzących   z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz  Urzędu Gminy w Polance Wielkiej w 2022r:

1. Modernizacja systemu drenarskiego na powierzchni 156 ha

– wkład: gminy Polanka Wielka-  10 000,00 zł,

– wkład: urzędu marszałkowskiego –  23 340,00 zł,

– wkład: składki członkowskie-  13 650,22 zł.

2. Modernizacja rowu Jarosz-Farawiec L= 700mb w Polance Wielkiej

– wkład: gminy Polanka Wielka-  10 000,00 zł

– wkład: składki członkowskie-  397,84 zł.

Wszelkie sprawozdania wynikające z zawartych umów zostały terminowo złożone w odpowiednich urzędach, celem rozliczenia zrealizowanych zadań przez spółkę wodną.