Szef Wojskowego  Centrum  Rekrutacji  w Oświęcimiu informuje, że w związku z planem  zwiększenia liczebności  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  w najbliższych  latach,  a co  za tym idzie  zwiększeniem  liczby pozyskiwanych  ochotników do  służby  wojskowej istnieje możliwość  podjęcia
Dobrowolnej Zasadniczej  Służby  Wojskowej.

Korzyści   wynikające z podjęcia służby  to :

–  miesięczne uposażenie w wysokości  4560 zł od pierwszego dnia służby;

– bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie podczas szkolenia;

– możliwości uzyskania szeregu uprawnień i kwalifikacji , w tym do prowadzenia pojazdów mechanicznych  kat C, C+E, D.

Pełnych informacji dot Dobrowolnej  Zasadniczej  Służby  Wojskowej,  jak  i innych  form  pełnienia służby  wojskowej takich  jak; Terytorialna Służba Wojskowa;  Zawodowa Służba Wojskowa oraz Aktywa Rezerwa udziela Wojskowe Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu  przy  ul. Elizy Orzeszkowej 9;  32-600  Oświęcim

tel. 261 137 356; 693 820 964
e-mail  wcroswiecim.rekrutacja@ron.mil.pl