Informujemy, że dnia 14 grudnia 2022 roku oficjalnie została oddana do użytku ulica Zatorska. Przebudowa tej drogi została sfinansowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy współudziale środków finansowych Gminy Polanka Wielka w wysokości 257.870,22. złotych.