W dniu 18 stycznia 2023 roku o godzinie 15.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/Jacek Hamerski