Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 4 lutego 2020 roku o godzinie 16.30, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla

Rozporządzenia porządkowe Wojewody Małopolskiego

Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do wiadomości rozporządzenia porządkowe Wojewody Małopolskiego obowiązujące 27 stycznia br. na terenie miasta Oświęcim i miejscowości Brzezinka w związku z organizacją w dniu 27 stycznia 2020 r. obchodów 75 Rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz i wizytą osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa.

Obwieszczenie tonaż
Pobierz Obwieszczenie towary niebezpiecznePobierz

Opłatkowe Spotkanie Seniorów

Już po raz 28. odbyło się w naszej gminie spotkanie opłatkowe dla seniorów, którzy mogą poszczycić się ukończeniem co najmniej siedemdziesięciu lat życia.

W tym dniu, czyli w niedzielę 19 stycznia tradycyjnie uhonorowano medalami pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat, a także te, będące razem już od 60 lat!

Opiniowanie projektu uchwały “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2020 roku”

Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 122 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanka Wielka w 2020 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona czytaj dalej