Nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać nowe formularze informacji i deklaracji podatkowych, a więc informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Podatnicy są zobowiązani złożyć informację lub deklarację podatkową w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Rodzina 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje  na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca 2019 r.(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej w GOPS Polanka Wielka ul. Długa 61.

We wniosku na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 należy uwzględnić wszystkie czytaj dalej

Dobry start

Już po raz drugi program „Dobry Start” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r.  drogą elektroniczną. Wnioski papierowe będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od  1 sierpnia 2019 r.

Komu przysługuje?

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem czytaj dalej

Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poświecenie chwili, na rzecz planowanego do realizacji przez Gminę Polanka Wielka projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka”, który w zamyśle jego autorów powinien zapewnić istotne usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy oraz powinien dostarczyć nowe, bardziej dojrzałe elektroniczne usługi, jakie Gmina chciałaby świadczyć na rzecz Państwa, czy to poprzez rozwiązania administracji czytaj dalej

Ankieta – BAZA INWENTARYZACJI OGRZEWANIA BUDYNKÓW W MAŁOPOLSCE

Wójt Gminy Polanka Wielka zwraca się z prośbą do mieszkańców o uzupełnienie ankiety dotyczącej bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Aktualizacja wspomnianej bazy inwentaryzacji jest obowiązkiem Gminy wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Ankiety zostały wysłane pocztą do wszystkich nieruchomości na terenie gminy.

Ulica Środkowa zamknięta

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku od godziny 17 do godziny 19 ulica Środkowa w Polance Wielkiej będzie zamknięta z powodu odbywających się tam ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Miodowej w dniu 14 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Leszczynowej od nr 14, ul. Miodowej w Polance Wielkiej.
Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan