W dniu 15 maja 2024 roku o godzinie 11.15, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.