W dniu 11 lipca 2024 roku o godzinie 17.30 w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji
/-/ Przemysław Kościelnik
/-/ Marian Pilch