Informacja dla przedsiębiorców

Z uwagi na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz wprowadzenie opłaty recyklingowej od 01.09.2019, która dotyczy również toreb na zakupy z tworzyw sztucznych o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej proszę o zapoznanie się z listem Pana Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego.

List Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pobierz

Spotkania informacyjno-szkoleniowe w Dolinie Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w każdy czwartek września, tj. w dniach 5, 12, 19 oraz 26 września 2019 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.
Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje nt. planowanych naborów wniosków. Ponadto uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową (dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czytaj dalej