Mieszkańcy nieruchomości niewyposażonych w kompostowniki, którzy oddają bioodpady zobowiązani są gromadzić je w pojemnikach lub kontenerach z napisem „BIO”, dostosowanych do mechanicznego opróżniania.

więcej informacji