W dniu 11 stycznia 2024 roku o godzinie 16.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jacek Hamerski