W dniu 11 stycznia 2024 roku o godzinie 16.45, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla