Ewakuacja

W dniu  wczorajszym  tj 19  października 2021roku  została przeprowadzona zgodnie z Planem Działania Szefa Obrony Cywilnej  Gminy Polanka Wielka próbna ewakuacja Zespołu  Szkolno –  Przedszkolnego przy  ulicy  Długiej 14 w Polance Wielkiej.

Przerwa w dostawie wody

Z uwagi na awarię na sieci wodociągowej informujemy o możliwych przerwach w dostawie wody w dniu 19.10.2021r. (rejon od ulicy Pasternik w stronę Polanki Górnej)

EkoSłupek w Centrum Polanka Wielkiej

W centrum Polanki Wielkiej pojawił się EkoSłupek. Urządzenie służy do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła. Zostało wyposażone w oświetlenie LED, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Więcej o funkcjonalności urządzenia można dowiedzieć się ze strony firmy dotyczącej produktu: https://ekoslupek.pl.

Wyniki czytaj dalej

PODSUMOWANIE PARTNERSKICH DZIAŁAŃ DLA DOLINY KARPIA ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA – Kampania informacyjna dotycząca efektów wdrażania LSR

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 18 mln złotych. Poprzez realizację ponad 140 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków czytaj dalej

Zmiana kosztów upomnienia

W dniu 13 października 2021 r. wejdzie w życie zmiana dotycząca kosztów upomnienia. W tym dniu zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67). Obecna wysokość kosztów upomnienia to 11,60 zł zostanie zastąpiona wysokością 16,00 zł.