Informacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 04 marca do dnia 29 marca 2024 roku prowadzone są zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Zapisy dziecka można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły przy ul. Długiej 175

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola trwa do dnia 15 marca 2024 roku. Wnioski do pobrania ze strony internetowej przedszkola oraz w placówce.

Informacja czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody

W związku prowadzonymi pracami budowlanymi na ul. Słonecznej dnia 23 lutego 2024 r. w godzinach 7:30-14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Słonecznej 6-108 (numery parzyste), Słonecznej 1-79 (numery nieparzyste), Łąkowej 2, Polnej 1-21, Południowej, Stromej 4 i 5, Krótkiej, Nowej, Długiej 3-3F i 21-77 (numery nieparzyste).

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja ul. Słonecznej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuję, że od dnia 22 lutego br. tj. czwartek od godziny 7:00 ul. Słoneczna na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do granicy z miejscowością Piotrowice będzie zamknięta na czas prowadzonych robót.

Objazdy poprowadzone zostaną zgodnie z tymczasową organizacją ruchu na czas robót.

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja ul. Słonecznej

Od poniedziałku 19.02 2024 r. rozpoczyna się modernizacja ulicy Słonecznej (drogi powiatowej) na długości 770 metrów poczynając od ulicy Polnej. Zakres robót będzie obejmował m.in.: budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, rozbiórkę jezdni i wykonanie podbudowy wraz z położeniem nowej nawierzchni. Inwestycja ta jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Polanka Wielka dofinansowania (na poziomie 95%) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program czytaj dalej

Obwieszczenie

Obwieszczenie przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949 z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na odc. 100 w km 1+767,00 na rzece Bachórz wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Polanka wielka, gmina Polanka Wielka, powiat oświęcimski”

Nabór na użytkowników znaku promocyjnego Dolina Karpia

VIII Nabór na użytkowników znaku promocyjnego Dolina Karpia odbędzie się w dniach od 4 do 25 marca br. do godz. 16:00 (edycja 2024).

Zachęcamy wszystkie osoby prywatne, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i instytucje do włączenia się w system promocji produktów i usług pod wspólnym znakiem promocyjnym Dolina Karpia.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym linku:

http://dolinakarpia.org/artykul/984/rusza-viii-nabor-na-uzytkownikow-znaku-promocyjnego-dolina-karpia

Prace remontowe ul. Słonecznej.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 19 lutego 2024 roku rozpoczynają się prace remontowe ulicy Słonecznej. W związku z tym mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie wody

W związku z modernizacją sieci wodociągowej przy ul. Spółdzielczej dnia 13 lutego 2024 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Pałacowej, Spółdzielczej, Kasztanowej 7-83 (numery nieparzyste), Kasztanowej 4-76 (numery parzyste), Rolnej, Spacerowej, Stawowej 2-55, Wadowickiej 162 (g. Oświęcim), Astrów 2, 4, 6 (g. Oświęcim).

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwy w dostawie wody

W związku z przebudową sieci wodociągowej w rejonie boiska sportowego LKS dnia 14 lutego 2024 r. w godzinach 8:00-15:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Sportowej 8, Długiej 146 – 198 (numery parzyste), Długiej 177-201 (numery nieparzyste).

Ponadto dla mieszkańców „górnej” Polanki (nie objętych ww. wyłączeniem wody) mogą wystąpić chwilowe wahania ciśnienia wody. Za utrudnienia przepraszamy.