Ogłoszenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw
obronnych i obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie naboru
Pobierz Ogłoszenie o naborze
Pobierz Kwestionariusz kandydata na pracownika
Pobierz Oświadczenie dla kandydata obiegającego się o prace
Pobierz Oświadczenie RODO
Pobierz

Odbiór odpadów komunalnych

Przypomina się, że w drugim terminie odbioru odpadów w miesiącu (w kwietniu to jest 28-30.04.2021r.) odbierane są tylko niesegregowane odpady komunalne oraz bioodpady.

Odpady segregowane odbierane są w pierwszym terminie odbioru odpadów w miesiącu.

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców – KWIECIEŃ 2021 r.

Kontakt z PZOZ w Polance Wielkiej

W odniesieniu do zgłaszanych przez mieszkańców gminy uwag dotyczących utrudnionego kontaktu z PZOZ w Polance Wielkiej informujemy, że oprócz dotychczasowego numeru telefonu 33 84 88 823 uruchomiony został dodatkowo numer telefonu komórkowego 511 282 218.

Należy podkreślić, że akcja szczepień powoduje bardzo duże obciążenie dla personelu PZOZ, aby ją sprawnie przeprowadzić prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

        czytaj dalej

Komunikat PSZOK

Z uwagi na przypadające święto w dniu 1.05.2021r. punkt PSZOK dla mieszkańców gminy Polanka Wielka otwarty będzie w dniu 8.05.2021r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla