KLESZCZE – kłujący problem rolników

Kleszcze większości z nas kojarzą się z lasami, ale spotykamy je niemal wszędzie: na łąkach, pastwiskach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach a nawet na trawnikach w miastach i we wsi. Wiosenny wysyp tych pajęczaków odnotowany jest obecnie na terenie całego kraju. Aktywność  kleszczy występuje między majem a listopadem, a najwięcej zachorowań notuje się w czasie żerowania nimf – od maja do sierpnia. Kleszcz są stawonogami zaliczanym do pajęczaków, które są nosicielami wielu patogenów. Wzrost populacji kleszczy w ostatnich latach tłumaczony jest korzystnymi warunkami do ich rozwoju: ciepłe, wilgotne zimy oraz brak drapieżników polujących na te organizmy.

Oświetlenie uliczne

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, iż od dnia 18 kwietnia 2020 roku oświetlenie uliczne w Polance Wielkiej będzie wyłączane w godzinach od północy do godziny 4.00.

Nie dotyczy to oświetlenia w centrum miejscowości.

Decyzja ta jest spowodowana epidemią koronawirusa a co za tym idzie ograniczeniem ponoszonych wydatków.

DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW – PLANOWANY NABÓR ZAWIESZONY

W związku z epidemią koronawirusa oraz obniżeniem poziomu dochodów Gminy, w I półroczu 2020r. nie jest planowany nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym.

Informacja o ewentualnym naborze wniosków w II półroczu 2020r. zostanie przekazana na przełomie II/III kwartału.

Podziękowania za oddane głosy.

Wójt Gminy Polanka Wielka kieruje serdeczne podziękowania za oddane głosy w plebiscycie na Wójta Roku 2019.

Widzowie Telewizji Polskiej w głosowaniu sms’oym zdecydowali, że Wójtem Roku 2019 został: Marek Tęczar, wójt gminy Wielopole Skrzyńskie z województwa podkarpackiego. Składamy ogromne gratulacje dla zwycięzcy! Z uwagi na stan pandemii nie odbędzie się uroczysta Gala Konkursu Wójt Roku, zaplanowana na 25 kwietnia 2020 roku. Redakcja Rolna zrealizuje 20 minutowy reportaż czytaj dalej