Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej informuje, że od dnia 04 marca do dnia 29 marca 2024 roku prowadzone są zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Zapisy dziecka można dokonać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły przy ul. Długiej 175

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola trwa do dnia 15 marca 2024 roku. Wnioski do pobrania ze strony internetowej przedszkola oraz w placówce.