Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 20 marca 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Polanka Wielka.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek o udzielenie dotacji

Regulamin udzielenia dotacji

Oświadczenie współwłaściciela – wzór

Protokół demontażu i utylizacji – wzór.

Protokół montażu – wzór.

Uchwała nr LXXIII/429/2024 Rady Gminy Polanka Wielka.

Uchwała nr LXXX/439/2024 Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie zmiany uchwały.