INFORMACJA – AKCYZA

Informujemy producentów rolnych, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej o produkcji rolnej.

Zgodnie ze zmianami limit zwrotu ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku ( w 2019 r. 1 ,00 zł) na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących czytaj dalej

INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2018 roku (sylwester) Urząd Gminy Polanka Wielka będzie czynny do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt
                                                (-) Grzegorz Gałgan

INFORMACJA

W dniu 24 grudnia 2018 roku (wigilia) Urząd Gminy Polanka Wielka będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt
                                                (-) Grzegorz Gałgan

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2019 ROKU W GMINIE POLANKA WIELKA

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Polanka Wielka, dnia 13 grudnia 2018 roku

I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z art. 11, 13 i następne z wyłączeniem art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Polanka czytaj dalej