Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Polanka Wielka jako Beneficjent projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1-5” współfinansowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0096/17-00 czytaj dalej

Rekrutacja do projektu “Małopolski e-Senior” wciąż trwa….

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie “Małopolski e-Senior”, który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

XXII Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Osiek

W dniu 4 sierpnia 2018 roku w ramach Mistrzostw Małopolski w kolarstwie szosowym ze startu wspólnego odbędzie się XXII Wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Osiek. Start zawodów przewidziano na godzinę 10.00. W ramach imprezy rywalizować będą juniorzy młodsi, kobiety w kategorii OPEN, młodzicy, młodziczki, juniorki młodsze, elita, orlik, cyklosport, amator, junior i masters. Trasa wyścigu będzie przebiegać przez Osiek, Polankę Wielką, Piotrowice i Głębowice.

czytaj dalej

VII Targi Turystyczne Doliny Karpia

Zapraszamy na VII Targi Turystyczne Doliny Karpia, które odbędą się 15 sierpnia 2018 roku na Rynku w Zatorze oraz na terenie każdej gminy Doliny Karpia. Podczas Targów wystawcami będą użytkownicy oraz potencjalni użytkownicy znaku Marki Lokalnej Dolina Karpia, rękodzielnicy, restauratorzy, hotelarze, właściciele łowisk wędkarskich, gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw rybackich, organizacje pozarządowe oraz lokalna branża turystyczna.

Promesy wręczone w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Uroczyste wręczenie trzeciej części lipcowej transzy promes na odbudowę infrastruktury komunalnej odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Środki te pozwolą usunąć szkody z lat 2009 – 2017. Wiele inwestycji czekało zatem bardzo długo na realizację. Wiem przy tym, jak bardzo to wsparcie jest potrzebne. Jak już wielokrotnie mówiłem, te promesy w wielu przypadkach okazują się swoistymi kołami ratunkowymi dla samorządów, które czytaj dalej