Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2019 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży. Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma; można go również znaleźć na stronie: https://polanka-wielka.pl/informator-gminny/dzialalnosc-gospodarcza/

OświadczeniePobierz

WOŚP 2019

Sala Gimnastyczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Polance wielkiej, ul. Długa 14

Program:

START godz. 14.00

Zaproszenie na spotkanie dotyczące organizacji miejsca nauczania od roku szkolnego 2019/2020

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza rodziców dzieci z oddziału „0” Przedszkola i  rodziców uczniów klas I i II SP nr 1 w Polance Wielkiej w dniu 10.01.2019 r. (czwartek) godz. 17:00 (sala gimnastyczna przy SP nr 1) na spotkanie dotyczące organizacji miejsca nauczania od roku szkolnego 2019/2020.

Z uwagi na znaczenie poruszanego tematu proszę o niezawodne przybycie.

INFORMACJA – AKCYZA

Informujemy producentów rolnych, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej o produkcji rolnej.

Zgodnie ze zmianami limit zwrotu ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku ( w 2019 r. 1 ,00 zł) na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących czytaj dalej

INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2018 roku (sylwester) Urząd Gminy Polanka Wielka będzie czynny do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt
                                                (-) Grzegorz Gałgan