Od poniedziałku 19.02 2024 r. rozpoczyna się modernizacja ulicy Słonecznej (drogi powiatowej) na długości 770 metrów poczynając od ulicy Polnej. Zakres robót będzie obejmował m.in.: budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, rozbiórkę jezdni i wykonanie podbudowy wraz z położeniem nowej nawierzchni. Inwestycja ta jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Polanka Wielka dofinansowania (na poziomie 95%) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Polanka Wielka i Powiatem Oświęcimskim inwestorem zadania jest Gmina Polanka Wielka, która z funduszu „Polski Ład” z puli dedykowanej Gminie Polanka Wielka przekazuje blisko 3.800.000 zł, a Powiat Oświęcimski w ramach wkładu własnego zadania wyda blisko 200.000 zł.

Wykonawcą robót – którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowego DROG-BUD ze Spytkowic – przewiduje na późniejszym etapie realizacji inwestycji całkowite zamknięcie drogi, a czas wykonania zadania przewidziany w umowie upływa w połowie listopada tego roku.

W ramach ww. umowy z Wykonawcą przewidziane są również roboty związane z:

  • budową nowej drogi wjazdowej na cmentarz, wykonanej (wybrukowanej) w miejscu obecnie rosnących tui, powstanie też nowa brama wjazdowa od ulicy Zatorskiej, a wzdłuż nowopowstałej alei wykonane zostaną nowe nasadzenia; zostanie również wykonane przyłącze prądu do kaplicy;
  • na ulicy Granicznej wykonaniem nakładki asfaltowej na odcinku około 300 metrów oraz na bocznej (od ul. Granicznej) wykonaniem nowej droga asfaltowa;
  • na 250 metrach ulicy Leszczynowej zaczynając od ulicy Miodowej wykonaniem podbudowy oraz nowej nawierzchni;
  • wykonaniem przejścia dla pieszych i chodnika na skrzyżowaniu ulicy Kasztanowej, Długiej i Polnej przy kościele św. Mikołaja.

Łącznie na wszystkie ww. zadania Gmina Polanka Wielka przeznaczy 5 489 747,06 zł brutto z czego 5.000.000 zł pochodzić będzie z Polskiego Ładu, 200.000zł z budżetu Powiatu Oświęcimskiego, a pozostała kwota to wkład własny finansowany z budżetu Gminy Polanka Wielka.

Za wszystkie utrudnienia podczas wszystkich ww. robót budowlanych przepraszamy. Budujemy to dla Was.