W ZWIĄZKU Z ODBYWAJĄCYM SIĘ W DWORSKIM PARKU REKREACYJNYM PIKNIKIEM WOJSKOWYM „SILNA BIAŁO – CZERWONA

Informuję, że od dnia 12.08.2023 r. od godz. 20:00 do dnia 13.08.2023 r. do godz. 20:00 – z uwagi na odbywający się w dniu 13.08.2023 r. w Dworskim Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej Piknik wojskowy „Silna Biało – Czerwona” – zostaną zamknięte następujące parkingi:

  • przy tężni /Pumptruck/,
  • mały parking przy sklepie GS „SCH” /sklep „Lewiatan”/ od strony Parku / rejon skrzyżowania ul. Długiej, Kasztanowej i Polnej/
  • parking wzdłuż ciągu sklepów GS „SCH” wzdłuż ul. Długiej /wjazd od ul. do PZOZ/
  • parking przy drewnianym Kościele Św. Mikołaja / szutrowy/
  • wewnętrzny parking przy OSP Polanka Wielka /wjazd od ul . Ogrodowej/.

Dodatkowo w dniu 13.08.2023 r. od godz. 11:45 do godz. 20:00 zostanie również zamknięta połowa parkingu przy ul. Kasztanowej /na wprost „Delikatesów Centrum” od strony OSP Polanka Wielka /.

Parkingi te będą przeznaczone dla sprzętu wojskowego wystawianego z poszczególnych jednostek wojskowych.

Uprzejmie proszę o usunięcie wszystkich zaparkowanych tam pojazdów. Pojazdy pozostawione na ww. parkingach zostaną usunięte na koszt właściciela. /por.: art. 130a ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm./

Ponadto w dniu 13.08.2023 r. w godz.: pomiędzy 8:30 – 10:30 oraz 18:00 – 19:00 na drogach w rejonie Parku mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane koniecznością rozmieszczenia sprzętu wojskowego oraz jego usunięcia.

Wójt Gminy Polanka Wielka