Od dnia 18 sierpnia 2023 roku na terenie Gminy Polanka Wielka odbędzie się zbiórka odpadów zawierających azbest. Odpady zostaną odebrane z nieruchomości, których mieszkańcy złożyli wnioski o utylizację i odbiór azbestu.