Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Pieśni i Tańca

W niedzielę, 2 czerwca w Polance Wielkiej odbył się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Pieśni i Tańca zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej i Gminę Polanka Wielka. Podczas imprezy w miejscowym parku rekreacyjnym zaprezentowało się dziesięć grup folklorystycznych, w tym trzy zespoły zagraniczne – łotewski Zespół Tańca Ludowego Pastaliņias z Krasławia, Zespół Pieśni i Tańca Pidbużanka z Podbuża na Ukrainie oraz Dziecięcy Zespół Folklorystyczny czytaj dalej

Raport o stanie Gminy Polanka Wielka

Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Radzie Gminy Polanka Wielka w terminie do dnia 31 maja 2019 roku raport o stanie gminy za rok 2018. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.