Opłatkowe Spotkanie Nestorów przeniesione!

W związku z ogłoszoną żałobą narodową w dniu 19-01-2019 r. OPŁATKOWE SPOTKANIE NESTORÓW odbędzie się 20 stycznia 2019 roku (niedziela) o godzinie 11.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej. Spotkanie poprzedzi uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia NMP o godzinie 10.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Kierownik GOPS w Polance Wielkiej
Ewa Ortman

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00, w sali nr 8 Urzędu Gminy Polanka Wielka, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2019 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży. Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma; można go również znaleźć na stronie: https://polanka-wielka.pl/informator-gminny/dzialalnosc-gospodarcza/

OświadczeniePobierz