ARiMR otwiera swoje placówki – etap pierwszy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. Od najbliższego poniedziałku w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi oraz działaniami premiowymi.

PSZOK CHOCZNIA

Od dnia 12.05.2020r. wznawia działanie PSZOK w Chocznii. Punkt będzie działał w dni robocze w  godzinach 10:00-17:00. Na terenie punktu PSZOK obowiązują mieszkańców maseczki ochronne, rękawiczki/dezynfekcja rąk.

Maseczki dla mieszkańców Polanki Wielkiej – Aktualizacja

W dniu 5 maja druhowie z OSP Polanka Wielka dostarczyli na ternie naszej miejscowości kolejną partie maseczek ochronnych, były to m.in. ulice Stawowa, Graniczna, Kasztanowa, Zatorska, część Długiej i część Północnej. Rozdysponowano 370 kompletów, a w komplecie znajdują się dwie maseczki. Akcja ta realizowana jest przy współpracy „Doliny Karpia”, Gminnego Centrum Kultury, a w szczególności dzięki paniom z naszej miejscowości, które na bieżąco szyją z powierzonego materiału czytaj dalej

Ogłoszenie

O podjęciu przez Rady Gminy Polanka Wielka uchwały nr XXVII/129/2020 z dnia 29 kwietnia 2020  r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 29 kwietnia czytaj dalej

Zagrożenie pożarowe w lesie STOP POŻAROM TRAW

Akcja „STOP POŻAROM TRAW” nadal wymaga medialnego rozgłosu i edukacji społeczeństwa. Pierwszy tegoroczny pożar wystąpił już 1 lutego, a od początku marca pożary traw są już codziennością. Szczególnie teraz, ze względu na panujące warunki atmosferyczne proszę zachować rozsądek – jedna zapałka może spowodować tragedię.

Zmiana organizacji nauczania w gminie Polanka Wielka od nowego roku szkolnego 2020/2021

Na mocy uchwał Rady Gminy z dnia 29.04.2020 roku  z dniem 31.08.2020 roku zostaje zlikwidowana Szkoła Podstawowa nr 2 mieszcząca się przy ulicy Długiej 175, a Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z adresem Długa 14 zostaje przekształcona poprzez dodanie drugiej lokalizacji budynku przy ulicy Długiej 175 ( zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 2 ). Zatem Szkoła Podstawowa nr 1 zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej.

WAŻNE!

W związku z częściowym zniesieniem obostrzeń dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych informuje się, że termin otwarcia Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, zostanie przedstawiony po podjęciu decyzji przez Organ prowadzący, Dyrektora ZSP w Polance Wielkiej oraz Sanepid.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola powinni zgłosić to za pomocą poczty elektronicznej na adres czytaj dalej