Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wykonaniem podłączenia do sieci wodociągowej nowo budowanego odcinka przy ul. Zatorskiej  w dniu 22 sierpnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Zatorskiej, Wspólnej, Kasztanowej, Spółdzielczej, Rolnej, Spacerowej, Stawowej, Północnej oraz Kościelnej w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami w dostawie wody.

Wójt czytaj dalej

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z wymianą hydratu na sieci wodociągowej przy ul. Długiej 240 w dniu 21 sierpnia 2019 r.  w godzinach od 8,00 do 12,00. wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Długiej, numery parzyste od 210 do 290, numery nieparzyste od 205 do 273 w Polance Wielkiej.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwami  w dostawie wody.

Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Prośba Wójta Gminy Polanka Wielka.

W związku z rozpoczęciem budowy tężni solankowej i toru pumptrack, prosimy o nie pozostawianie samochodów na terenie placu budowy tj. na przeciwko parku rekreacyjnego w Polance Wielkiej.

Remont ulicy Pasternik

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 8 sierpnia 2019 roku rozpoczynają się prace remontowe na ulicy Pasternik, na odcinku 1,6 km.

Za utrudnienia przepraszamy.