Informacja w sprawie deratyzacji

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/80/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r.

Informacja o deratyzacjiPobierz

Budowa wiaty plenerowej

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na terenie Parku Rekreacyjnego w Polance Wielkiej informujemy, że od dnia 30 września 2019 roku park będzie niedostępny dla mieszkańców.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ekofestyn “W Akademii Pana Kleksa”

29 września 2019 roku, na terenie Parku Rekreacyjnego w Polance Wielkiej odbył się Ekofestyn organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Radę Rodziców. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.

Prace remontowe na ul. Zatorskiej

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od dnia 30.09.2019r. rozpoczynają się prace remontowe na drodze wojewódzkiej 949 ul. Zatorska w Polance Wielkiej. Zakres prac będzie polegał m.in. na przebudowie 314 metrów ul. Zatorskiej (poszerzenie jezdni) i budowie chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m. Zadanie będzie wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego (dzięki głosom oddanym przez mieszkańców na to zadanie w 2018r.) oraz współfinansowaniu inwestycji przez Zarząd czytaj dalej

Rusza przebudowa ul. Zatorskiej

Dnia 12.09.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy na ul. Zatorskiej. Zakres prac będzie polegał m.in. na przebudowie 314 metrów ul. Zatorskiej (poszerzenie jezdni) oraz budowie chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m. Zadanie będzie wykonane ze środków Budżetu Obywatelskiego (dzięki głosom oddanym przez mieszkańców na to zadanie w 2018 r.) oraz współfinansowaniu inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW)  i Gminę Polanka Wielka.

Nowy samochód dla OSP Polanka Wielka w ramach programu “Bezpieczna Małopolska 2019”

Województwo Małopolskie udzieliło Gminie Polanka Wielka pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł  z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej. Dzięki przyznanym środkom Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej mogła zakupić nowy samochód ratowniczo gaśniczy.

Oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego nastąpi 5 października 2019 o godzinie 13:00 na placu obok Ochotniczej Straży Pożarnej czytaj dalej