Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.), w dniu 24.02.2017 rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020.