W dniu 27.08.2018 r. miało miejsce podpisanie ostatniego protokołu odbioru robót budowlanych w wyniku, których powstał wyjątkowy kompleks sportowo – rekreacyjno – turystyczny  w Polance Wielkiej

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę trybun sportowych i stworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego oraz poprawę estetyki budynku zaplecza rekreacyjno – turystycznego boiska sportowego”, złożonego przez Gminę Polanka Wielka w ramach Działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W sąsiedztwie istniejącego boiska sportowego powstały:

  • nowoczesny plac zabaw z różnymi atrakcjami, w  tym: innowacyjnymi urządzeniami interaktywnymi; charakterystyczną atrakcją nowego obiektu jest innowacyjne urządzenie interaktywne „łuska karpia”, bezpośrednio nawiązujące do tradycji Doliny Karpia,
  • zadaszona altana rekreacyjna,
  • nowoczesne zadaszone trybuny sportowe przeznaczonymi na 244 ms.,

a także nastąpiła poprawa wyglądu zewnętrznego budynku zaplecza turystyczno-rekreacyjnego.

W związku z faktem, iż w ramach projektu prowadzone były prace budowlane, w miejscu realizacji projektu została umieszczona w widocznym miejscu tablica informacyjna o rozmiarach 120 cm x 80 cm, która zawiera: nazwę beneficjenta, tytuł operacji, cel operacji, zestaw logotypów – w szczególności logo UE, logo PO RYBY 2014-2020, informację o dofinansowaniu operacji w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ramach projektu ocieplono 429,96 m2 budynku, powstał plac zabaw o powierzchni 195 m2 i trybuny o powierzchni zabudowy 116,26 m2; dodatkowo zagospodarowany został terenu wokół trybun (brukowanie)  o powierzchni 149,76 m2 i wybudowany został chodnik o długości 74,40 m. Zakupiono również komplet namiotów plenerowych sportowo – ogrodowych oraz zestaw nagłaśniający.