Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 16.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Polanka Wielka na dofinansowanie projektu pn.:  Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę trybun sportowych i stworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z ltaną rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego oraz poprawę estetyki budynku zaplecza rekreacyjno-turystycznego boiska sportowego.