Dnia 17 sierpnia 2018 roku Gmina Polanka Wielka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1-5”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.492.302,29 złotych, przewidywana kwota dofinansowania to 3.928.265,82 złote.
Projekt zakłada budowę kanalizacji o długości 17,94 km na terenie Gminy Polanka Wielka od centrum miejscowości uwzględniając dokończenie istniejącego już odcinka ulicy Ogrodowej, ulicę Słoneczną i dalej wzdłuż ulicy Długiej do „Górki Madejowej” wraz z ulicami przyległymi.

Informacja na tamat projektu