Planowana transmisja obrad Rady Gminy Polanka Wielka rozpocznie się
18 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00