Planowana transmisja obrad Rady Gminy Polanka Wielka rozpocznie się
11 lipca 2019 r. o godzinie 7:30