W związku z Komunikatem  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego.

Nie czekając na rachmistrza, Ty możesz sam zadzwonić pod numer: 571 502 184.

W ramach spisu rolnego, oprócz danych osobowych rolnik, udostępnia informacje dotyczące gospodarstwa rolnego, tj. sprzedaży produktów rolnych, zużyciu produkcji na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Pojawią się także pytania dotyczące tego, jaki udział w dochodach stanowi działalność pozarolnicza, praca najemna czy emerytura i renta. Rolnik podaje również dane dotyczące powierzchni gospodarstwa, wykorzystania użytków rolnych oraz zasiewów i użytków zielonych. Będzie trzeba przedstawić informacje o pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz prowadzonym chowie i hodowli ryb. Pytania będą dotyczyły również:

  • liczby maszyn i urządzeń posiadanych w gospodarstwie oraz korzystania z usług,
  • zużycia nawozów mineralnych,
  • powierzchni nawożonej nawozami wapniowymi,
  • powierzchni nawożonej nawozami naturalnymi oraz zużycia tych nawozów.

Rachmistrz zapyta także o liczbę zabiegów środkami ochrony roślin oraz o to, czy rolnik korzysta ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie ich stosowania.

W PSR znajdą się też pytania o liczbę, powierzchnię, kubaturę i pojemność budynków gospodarskich. Badanie obejmie również pracujących w gospodarstwie rolnym. Pojawią się pytania o zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa czy łączenie pracy w rolnictwie z inną pracą oraz wykształcenie kierującego gospodarstwem.