W dniu 12 maja 2023 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbędzie się spotkanie w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka,
wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcimskiej – przewidywany zakres wykonywanej kanalizacji przewiduje podłączenie posesji przylegających do następujących ulic:

– Szczytowa (część nieskanalizowana)

– Lipowa (całość)

– Długa od numeru 78A do 138 – parzyste i 111 do 149 – nieparzyste

– Sportowa

– początkowa część ul. Leszczynowej (od numeru 2-8)

– Wiśniowa

Na spotkaniu zostanie przedstawiona i omówiona koncepcja trasy kolektora głównego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji.

W spotkaniu udział wezmą: przedstawiciele Urzędu Gminy Polanka Wielka, przedstawiciel projektanta oraz przedstawiciel firmy wykonującej główny kolektor.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców ww. ulic do udziału w tym spotkaniu.

Wójt

/-/ Grzegorz Gałgan