Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Polanka Wielka otrzymała dofinansowanie w wysokości 129 540,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Cel programu:  zwiększenie potencjału cyfrowego poprzez zakup odpowiednich narzędzi, a także przeszkolenie pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (wdrożenie zaleceń poaudytowych wynikających z diagnozy cyberbezpieczeństwa); zwiększenie cyfryzacji instytucji, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, w tym zapewnienie danym bezpieczeństwa oraz zapewnienie dostępności urzędu dla obywateli.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 12.01.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu umożliwi znaczny rozwój cyfrowy  Gminy Polanka Wielka, poprzez usprawnienie pracy urzędników, dostosowane do aktualnych zabezpieczeń i nowszego oprogramowania, usprawnienia pracy, wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, zwiększenia potencjału cyfrowego oraz zwalczania skutków działania pandemii COVID-19

Wartość dofinansowania: 129 540,00 zł