Data inwestycji: 01.06.2017 – 30.04.2018 r.

Zakres robót polegał m.in. na wykonaniu przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia boiska, konstrukcji nawierzchni głównej poliuretanowej, konstrukcji nawierzchni zeskoczni, konstrukcji ściany oporowej, ogrodzenia boiska, oświetlenia boiska, chodników z kostki brukowej,  elementów małej architektury, wyposażenia boiska.

Wartość inwestycji: 665 254,60 zł – środki pochodziły z budżetu Gminy Polanka Wielka.