Data inwestycji: 14.02.2020 – 29.05.2020 r.

Zakres robót polegał m.in. wykonaniu odwodnienia terenu w centrum Gminy przy ul. Długiej przeznaczonego pod parking oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Wartość inwestycji: 147 996,93 zł, środki pochodziły z budżetu Gminy Polanka Wielka.