Data inwestycji: 16.07.2019 – 31.07.2019 r.

Zakres robót dotyczył m.in. przebudowy jezdni i poboczy, remontu zjazdów. Roboty budowlane dotyczyły przebudowy jezdni do 3,0 metrów, wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego, ujednolicenie poboczy do szerokości do 0,5m z kruszywa łamanego.

Wartość inwestycji: 133 859,17 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 66 929,50 zł, a wkład z budżetu Gminy Polanka Wielka: 66 929,67 zł .