Data inwestycji: 03.04.2017 – 30.06.2017 r.

Zakres robót polegał m.in. na: rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, rozebraniu istniejących warstw podbudowy drogi, wykonaniu warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi i zjazdów, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej, budowie systemu odwodnienia drogi korytami ściekowymi, budowie kanalizacji opadowej wraz z wylotami, budowie zjazdów i poboczy, budowie zatoki mijankowej, zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego.

Wartość inwestycji: 329 977,22 zł – środki pochodziły z budżetu Gminy Polanka Wielka.