I etap:

Data inwestycji: 2016 rok

Zakres robót: remont 500 m drogi, w tym położenie nakładki bitumicznej.

Wartość inwestycji: 148 544,03 zł zł,  w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu województwa małopolskiego: 60 000,00 zł, a wkład własny z budżetu Gminy Polanka Wielka: 88 544,03 zł

II etap:

Data inwestycji: 2017 rok

Zakres robót: remont 220 m drogi, w tym położenie nakładki bitumicznej.

Wartość inwestycji: 148 910,62 zł,  w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu województwa małopolskiego: 56 422,00 zł, a wkład własny z budżetu Gminy Polanka Wielka: 92 488,62 zł