Data inwestycji: 05.10.2020 – 31.08.2021 r.

Przewidywany zakres robót: rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów;  rozebranie istniejących warstw podbudowy jezdni, poboczy, zjazdów; rozebranie istniejących krawężników; korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla konstrukcji remontowanej jezdni, poboczy, zjazdów wraz z wywozem gruzu; wykonanie elementów odwodnienia; ułożenie krawężników, obrzeży, oporników;  wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy, zjazdów; wykonanie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.