Data inwestycji: 05.08.2019 – 10.11.2019 r.

Zakres robót: polegał m.in. na rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy; rozebraniu istniejących górnych warstw podbudowy jezdni, zjazdów i poboczy; korytowaniu w miejscu remontowanej jezdni, zjazdów i poboczy; remoncie elementów odwodnienia; zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego; wykonaniu górnych warstw podbudowy jezdni, zjazdów i poboczy; wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy.

Wartość inwestycji: 980 324,59 zł, w tym wartość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 602 755,00 zł, wartość środków własnych Gminy Polanka Wielka: 377 569,59 zł.