Data inwestycji: 04.06.2019 – 31.08.2019 r.

Zakres inwestycji obejmował: rozebranie nawierzchni jezdni z tłucznia, zjazdów, istniejącej ścianki czołowej  przepustu ø 800; rozebrani istniejących warstw podbudowy jezdni, zjazdów; korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdów wraz z wywozem gruntu;  wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy, zjazdów; wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy; montażu bariery mostowej.

Wartość inwestycji: 140 473,81 zł, w tym wartość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 92 137,00 zł, a wkład z budżetu Gminy Polanka Wielka: 48 336,81 zł