Data inwestycji: 15.09.2019 – 31.01.2020 r.

Zakres robót polegał m.in. na rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy;     rozebraniu istniejących górnych warstw podbudowy jezdni, zjazdów i poboczy; korytowaniu w miejscu remontowanej jezdni, zjazdów i poboczy; budowie sieci kanalizacji deszczowej; zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego; wykonaniu progu zwalniającego; wykonaniu górnych warstw podbudowy jezdni, zjazdów i poboczy; wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy.

Wartość inwestycji: 785 788,54 zł, w tym wartość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 284 490,00 zł, a z budżetu Gminy Polanka Wielka: 501 298,54 zł.