Gmina Polanka Wielka partycypowała w kosztach remontu ul. Stawowej, która jest drogą powiatową.

Data inwestycji: 16.07.2019 – 31.07.2019 r.

Zakres robót: W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni, remont poboczy, zjazdów oraz rowów

Wartość inwestycji wyniosła: 534 796,84 zł; w tym 282 000,00 zł ze środków własnych Gminy Polanka Wielka, a 252 796,84 zł pochodziło z budżetu powiatu oświęcimskiego.