Zakończenie inwestycji

W dniu 27.08.2018 r. miało miejsce podpisanie ostatniego protokołu odbioru robót budowlanych w wyniku, których powstał wyjątkowy kompleks sportowo – rekreacyjno – turystyczny  w Polance Wielkiej

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę trybun sportowych i stworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego oraz poprawę estetyki budynku zaplecza rekreacyjno – turystycznego boiska sportowego”, złożonego przez Gminę Polanka Wielka w ramach Działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W sąsiedztwie istniejącego boiska sportowego powstały:

a także nastąpiła poprawa wyglądu zewnętrznego budynku zaplecza turystyczno-rekreacyjnego.

W związku z faktem, iż w ramach projektu prowadzone były prace budowlane, w miejscu realizacji projektu została umieszczona w widocznym miejscu tablica informacyjna o rozmiarach 120 cm x 80 cm, która zawiera: nazwę beneficjenta, tytuł operacji, cel operacji, zestaw logotypów – w szczególności logo UE, logo PO RYBY 2014-2020, informację o dofinansowaniu operacji w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W ramach projektu ocieplono 429,96 m2 budynku, powstał plac zabaw o powierzchni 195 m2 i trybuny o powierzchni zabudowy 116,26 m2; dodatkowo zagospodarowany został terenu wokół trybun (brukowanie)  o powierzchni 149,76 m2 i wybudowany został chodnik o długości 74,40 m. Zakupiono również komplet namiotów plenerowych sportowo – ogrodowych oraz zestaw nagłaśniający.


Wybór najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 27.04.2018 r. zawarto – na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – umowę między Gminą Polanka Wielka a firmą: Małgorzata Zemła Usługi Remontowo – Budowlane „TOM-BUD” .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 5667_Krotka_informacja_o_projekcie_2.jpg

Dofinansowanie projektu

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 16.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Polanka Wielka na dofinansowanie projektu pn.:  Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę trybun sportowych i stworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z ltaną rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego oraz poprawę estetyki budynku zaplecza rekreacyjno-turystycznego boiska sportowego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 5666_Krotka_informacja_o_projekcie_1.jpg